Hét autosportspektakel!

Huisregels

Wanneer u als bezoeker het terrein van de Foute Cross betreedt, bent u verplicht zich aan de huisregels te houden welke zijn opgesteld door de organisatie van de Foute Cross: de Stichting Autosportteam Marcel Broekhuizen (SAMB).

 • Op de Foute Cross is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Het verblijf op het terrein is geheel voor eigen risico.
 • Legitimatie is verplicht.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd.
 • Er wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Bij betreding van het terrein stemt u ermee in dat de beelden beschikbaar kunnen worden gesteld voor opsporings- en/of veiligheidsdoeleinden.
 • Tijdens de Foute Cross dienen alle bezoekers zich te houden aan de reglementen van SAMB.
 • Het verkregen polsbandje dient te allen tijde zichtbaar om de pols te worden gedragen. Zonder polsbandje zal de toegang tot het evenement worden ontzegd.
 • Er wordt tijdens de Foute Cross GEEN alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Mocht er alcoholgebruik geconstateerd worden bij personen onder de 18 jaar, dan zullen zij van het terrein worden verwijderd.
 • Het is ten strengste verboden drugs te gebruiken, in bezit te hebben en/of te verhandelen.  Mocht zijn/haar gedrag daartoe aanleiding geven, zal er een drugstest plaatsvinden. Als er drugsgebruik geconstateerd wordt, kan de betreffende persoon van het terrein worden verwijderd. Ook indien de betreffende persoon geen toestemming geeft voor drugstest kan de organisatie besluiten deze persoon van het terrein te verwijderen.
 • Wapens, in wat voor vorm dan ook, zijn verboden. Bij aantreffen van wapens, zullen deze onmiddellijk in beslag genomen worden en zal de betreffende persoon van het terrein verwijderd worden.
 • Bij het plegen van een misdrijf wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.
 • Ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie en discriminerende opmerkingen en/of gebaren zijn niet toegestaan.
 • Bij agressie, gewelddadigheid en/of hinderlijk gedrag wordt de toegang ontzegd.
 • Roken in de feesttent en andere publieke ruimtes is strikt VERBODEN. Rookwaren worden niet verkocht aan personen onder 18.
 • Het is niet toegestaan koelboxen, eigen drank en complete maaltijden e.d. mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan op stoelen, banken en tafels te gaan staan, laat staan te gaan staan springen of mee te gooien!
 • Verplaatsen van meubilair of andere zaken die de organisatie toebehoren is niet toegestaan.
 • Het te gelde maken van materiaal/goederen/media/etc., verkregen tijdens ons evenement , is niet toegestaan.
 • Honden zijn toestaan, mits aangelijnd. Uitwerpselen dienen onmiddellijk te worden verwijderd. De eigenaar of degene die de hond onder zijn/haar beheer heeft is verantwoordelijk voor het gedrag van de hond, op straffe van terreinontzegging.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen is niet toegestaan op het gehele terrein. Dus ook niet op de parkeerplaats.
 • Schade veroorzaakt door spuitserpentines, partypoppers, serpentinespray en/of vergelijkbare producten zullen verhaald worden op de veroorzaker van de schade.
 • Professionele film, video en fotoapparatuur zijn zonder toestemming van SAMB niet toegestaan.
 • Parkeren op eigen risico. Campers, caravans en vrachtwagens worden niet toegelaten op de parkeerplaats (uitgezonderd van deelnemers die hiervoor toestemming van de organisatie hebben). Ongeoorloofde voertuigen zullen worden weggesleept.
 • Kamperen of slapen in de auto op het parkeerterrein is niet toegestaan.
 • Op zondag geen toegang tot de camping voor bezoekers zonder campingbandje!
 • Na afloop van de wedstrijden GEEN toegang tot de camping voor bezoekers met een dagbandje.
 • Restitutie van entreegeld en/of terugkoop van consumptiemunten vindt niet plaats.
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele, dan wel immateriële schade, die bezoekers en deelnemers kunnen ondervinden.
 • Overtreders van de huisregels en/of het reglement van camping/rennerskwartier worden onherroepelijk te toegang ontzegd en er volgt een lokaalverbod voor één of meerdere jaren.
Nieuws
04-04-2019 |